Lidmaatschap

 

 

 

 

 Wie als lid wenst toe te treden moet hiertoe een schriftelijk verzoek indienen bij het secretariaat. Dit kan door het inschrijfformulier in te vullen. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het lopende verenigingsjaar en wordt automatisch verlengd tenzij het lidmaatschap tijdig is opgezegd. Door toetreding tot de vereniging gaat een lid akkoord met de (op aanvraag beschikbare) statuten en het huishoudelijk reglement.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

De contributie bedraagt € 20,00 per lid per jaar, welke in februari wordt geïncasseerd.

Beëindiging van het lidmaatschap dient vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar, schriftelijk d.m.v. een afmeldformulier aan het secretariaat te worden gemeld.

Indien u kiest voor contant betalen dan kunt u dit voor 1 februari van het verenigingsjaar op de volgende manieren doen:

  1. Tijdens de wedstrijd van januari

  2. Per bank, op IBAN NL 41 RABO 0163304637 t.n.v RSV Horse Inn te Veghel

  3.  In betalingsenvelop achter de bar.

Na 1 februari zal er een factuur worden verstuurd, waarvoor wij  € 2.50 administratiekosten in rekening brengen.

IBij aanmelding na de ponyspeldag bedraagt de contributie € 10,00 voor de resterende periode van het verenigingsjaar, contant te voldoen bij inschrijving aan de penningmeester.

Deelname aan wedstrijden bedraagt € 3,= per inschrijving, voor niet leden is dit € 8,= per inschrijving.

Voor vragen kunt u altijd contact op nemen met de penningmeester.

 

Deze website is voor het laatst bijgewerkt op 10-feb-2017